Ska du hålla i en konferens för dina medarbetare? Känns det lite oroligt och nervöst? Ingen fara,