Det här med tjänsteresor är något som uppfattas väldigt olika beroende på om du reser mycket eller lite i tjänsten. Om du oftast arbetar på kontoret, och inte alls reser så kan en tjänsteresa vara en stor