Det är dags att planera in en konferens för hela personalstyrkan. Även om de arbetar med helt olika saker kan det vara bra för sammanhållningen att försöka göra några saker helt gemensamt. Kanske finns det