Dags att planera in årets konferenser för hela personalstyrkan

Det är dags att planera in en konferens för hela personalstyrkan. Även om de arbetar med helt olika saker kan det vara bra för sammanhållningen att försöka göra några saker helt gemensamt. Kanske finns det något som rör hela företaget, säkerhet eller interna riktlinjer som behöver uppdateras.

 

När det har tagits kan det sedan vara klokt att dela upp i mindre grupper där konferensen blir mer nischad för varje person. Om konferensen de dagar den pågår blir allt för allmän kan det vara lätt att tappa fokus för deltagarna. Ställ gärna frågor innan om det är något speciellt som personalen vill gå igenom.

 

En annan viktig sak för en lyckad konferens är bra mat. Konferens- och hotellanläggningen har stor kapacitet och kan erbjuda högsta kvalitet på mat och fika under dagen. Allt görs från grunden även om riskokare och andra tillbehör kan användas i köket för att underlätta hanteringen då det blir stora volymer. Målet när en grupp avslutar sin konferens är att ingen ska gå därifrån besviken i matväg. Det är en stor och viktig del av hela upplevelsen, och man får mer än gärna komma med önskemål på mat och fika.