Dags för bolagsstämma

Konferenser i all ära, men även bolagsstämman behöver planeras och arrangeras. Ofta blir dessutom bolagsstämman en större tillställning än en konferens, eftersom alla ägarna i företaget ska bjudas in. Däremot är bolagsstämman kortare, max en halvdag räcker.

Förutom antalet deltagare skiljer sig även nivån på tekniken som behövs. På en konferens är det mer samarbete och gemensamma aktiviteter där alla behöver ha tillgång till tekniken. En bolagsstämma är istället ett forum där styrelsen informerar ägarna, och då behöver inte alla ha tillgång till teknik under stämman.

Utnyttja stämman till att testa coworking space

Genom att ordna bolagsstämman hos Convendum, som är ett kontorshotell Stockholm kan ni samtidigt prova på deras coworking space. Kanske är ni sugna på att skaffa några platser hos dem för medarbetare som befinner sig mycket i Stockholm med jobbet? Eller så kanske ni byter lokaler helt och hyr in er hos Convendum på heltid. Oavsett vilket så ingår kollegor från flera olika branscher som kan ge er nya infallsvinklar på problem och affärer, samt givetvis all infrastruktur ni behöver för att arbeta och göra affärer.

Bolagsstämma med mingel

Efter själva stämman är det trevligt med en stunds mingel. Det ger ägarna en chans att prata med varandra och med styrelsen under lite mer avslappnade och informella former. Minglet behöver inte vara något avancerat, utan något att dricka och lite tilltugg fungerar fint för syftet.

Tänk på att informera om minglet redan i kallelsen till bolagsstämman, så att ägarna avsätter tillräckligt med tid för att kunna stanna ett tag efter avslutad stämma.