Har konferenser tappat sitt värde? Testa unconferencing

När du har varit på mer än två-tre konferenser är det lätt att börja känna igen mönstret. Tag en modern elmoped till konferenslokalen, lyssna på välkomsttal, dricka kaffe, lyssna på någon föreläsning, dricka mer kaffe, äta lunch, dricka ännu mer kaffe, göra ett grupparbete… Ibland handlar konferenserna inte ens om något som är relevant för ditt arbete, men någon chef högt upp har bestämt att det är bra, så du ska vara där.

Vi säger inte att alla konferenser saknar värde eller är tråkiga, inte alls. Det finns gott om bra konferenser som skapar mervärde för deltagarna.

Men om du känner att du vill testa ett nytt grepp så är det dags att bjuda in till en unconference.

Unconferencing – vad är det?

En unconference är vad det heter – motsatsen till en konferens. Deltagarna samlas på ett ställe, och istället för att sitta och lyssna på inbjudna talare som pratar om antingen sin egen resa till den upphöjda föreläsarrolen eller deltagarnas egna jobb får de istället själva forma agendan för det som ska gås igenom och föreläsa om det de är bra på för övriga deltagare.

Tillsammans formar deltagarna hela unconferencen, och ser till att den är givande för alla. I tvärfunktonella organisationer är en unconference ett strålande sätt att öka förståelsen för de olika rollerna och funktionerna. Det är ofta givande att berätta om vilka problem som ofta uppstår och tillsammans komma fram till ett sätt för att försöka undvika det framöver. Ibland vet ju inte de olika delarna av organisationen vad de övriga delarna behöver, och när.

Hur funkar det med unconferncing?

Själva kringarrangemangen runt en unconference kan vara de samma som för en vanlig konferens. Det är trevligt med fika och lunch, och en middag på kvällen gör att deltagarna kommer närmare varandra och lär känna varandra bättre. Något slags gruppaktivitet som inte har med själva ämnet för unconferencen att göra är roligt, och kan hjälpa till att få deltagarna att slappna av och vara fokuserade och delaktiga under själva konferensdelen.

Deltagarna behöver få information om syftet med unconferencen i förväg, så att de hinner förbereda sig. Det är också bra att lämna ut information om hur unconferencing fungerar i förväg, just för att alla kanske inte har provat på formatet tidigare.