Såhär förbereder du dig och konferensen på bästa sätt

Ska du hålla i en konferens för dina medarbetare? Känns det lite oroligt och nervöst? Ingen fara, vi hjälper dig och guidar dig igenom hur du ska förbereda dig på bästa sätt.

En bra konferens fyller flera funktioner. Först och främst finns det oftast ett tema för konferensen, som till exempel “förbättringsarbete” eller “hur ska vi bli marknadsledande”.

Självfallet är temat för konferensen viktigt, men nästan lika viktigt är känslan av samhörighet som byggs upp mellan konferensdeltagarna. Att åka iväg och göra något annat än den vanliga lunken på jobbet gör att man som deltagare får en känsla av att vara delaktig.

Av precis den här anledningen är det också viktigt att inte glömma att ha en konferensmiddag. Att äta tillsammans skapar band mellan människor, det ligger i vår natur.

Ska du hålla föredrag?

Om det ingår i upplägget för konferensen att du ska hålla ett föredrag är det lämpligt att vara väl förberedd. Speciellt om du tycker att det känns jobbigt att prata inför folksamlingar är det extra viktigt att du känner att du är väl förberedd. Det värsta obehaget kan nämligen motas bort genom ordentligt förarbete och att du känner att du verkligen vet vad du ska säga och göra.

Förutom att verkligen kunna materialet du ska presentera är det också en god idé att ta bort andra små störande irritationsmoment. Använd allergimedicin några dagar i förväg om du är allergisk, borsta tänderna ordentligt och behandla ibs om du lider av det. Ju färre störningsmoment som finns, desto mer avslappnad kan du känna dig.

Blir det gruppövningar?

Om det ska ingå något slags gruppövningar under konferensen är det extra viktigt att du tänker igenom dem. Fokusera särskilt på:

  • Vad är syftet med övningen och varför ska den utföras i grupp?
  • Hur ska den genomföras? Vilket material behövs?
  • Vilket resultat önskar du från övningen? En muntlig framställning eller en nedskriven slutsats?

Förutsätt att deltagarna inte har något material alls med sig. Det betyder att du behöver tillhandahålla även pennor och papper vid behov.

Förbered en kort presentation av uppgiften, och bakgrunden till den. Här är det viktigt att du kan presentera uppgiften från deltagarnas perspektiv. Även om det är självklart för dig varför uppgiften är viktig så är det inte nödvändigtvis så för konferensdeltagarna.