Dags för kick-off!

Nytt år, nya mål! Många företag väljer att inleda det nya året med en ordentlig kick-off för att låta alla anställda dela mål och visioner och för att ge alla möjlighet att samarbeta. En kick-off kan ta sig många uttryck med syftet är alltid detsamma – att få medarbetarna att känna sig delaktiga i företagets målsättningar för året.

För att alla verkligen ska kunna fokusera på målsättningar och utmaningar för det kommande året är det viktigt att hålla kick-offen någon annanstans än på det vanliga kontoret. Boka en konferens utanför Göteborg så får du uppleva Bohuslän under vintern, vilket är lika fantastiskt som, om än annorlunda än, sommarens turistmål. Självklart finns all teknisk utrustning som behövs för en lyckad kick-off, samt möjlighet till middag, gemensamma aktiviteter och övernattning om så skulle önskas.

Flerdagarskick-off

Om du har en större budget kan det vara en god idé att boka en kick-off som sträcker sig över flera dagar. Att låta medarbetare bo och äta tillsammans under flera dagar gör underverk för sammanhållningen och ger dem möjlighet att lära känna varandra bättre.

Att dela upp kick-offens budskap på flera dagar är också det smart, eftersom det kommer få deltagarna att komma ihåg mer av det. genom att ha längre tid på sig för presentationer kan ledarna också presentera sina strategier för att nå målen noggrannare och i större detalj.

Kick-off under en dag

Med bara en dag avsatt för din kick-off blir programmet mer komprimerat. Det behöver dock inte innebära att det blir en sämre tillställning för det. Skillnaden är främst hur många presentationer som hinns med, och att presentationerna behöver vara kortare och mer kärnfulla.

Även en endags-kick-off är väl värd att hålla, för det är viktigt att företagets ledning får en chans att delge medarbetarna planerna för det kommande året och hur de olika målen ska nås.

Fördelarna med att ha en kortare kick-off är förstås att även de medarbetare som inte vill spendera natten utanför hemmet också kan vara med, att mer arbetstid kan ägnas åt att faktiskt uppfylla målen och förstås att det krävs en mindre budget för den.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *