Den perfekta aktiviteten för teambuilding: matlagning

Det som oftast är det svåraste att planera för en konferens är teambuildingaktiviteterna. För själva konferensdelarna är mer eller mindre desamma i nästan alla fall. Det behövs ett eller ett par rum, några whiteboards, block, pennor och kanske ett par blädderblock. Utöver det är det innehållet som ska skapas innan konferensen, men det ligger sällan på konferensbokarens bord.

Däremot är det oftast lite huvudbry när det kommer till aktiviteter. För då är det mycket tycke och smak som styr. Ska det vara tävlingsmoment eller inte, och om det ska det ska tävlingen vara individuell eller i lag? Finns det speciella hänsyn som måste tas till deltagarnas fysiska form eller möjligheter? Det alla konferensplanerare söker efter är en aktivitet som passar deltagarna, som utmanar dem lite lagom och som samtidigt ger dem stora möjligheter att komma varandra närmare på det privata planet.

Matlagning passar alla

Matlagning, under ledning av en kock, är ett koncept som fungerar för de allra flesta. Det går att skapa tävlingsmoment om det måste finnas, och med en tillräckligt avancerad meny blir det gott om utmaningar för deltagarna.

I större sällskap kan det finnas dubbla eller trippla lag för de olika rätterna, eftersom lagen inte ska vara för stora för att låta alla delta på ett naturligt sätt. De flesta ställen som erbjuder matlagning har en begränsning på antal deltagare, men antalet som fungerar varierar mellan de olika leverantörerna. Som alltid gäller att du kan prata med leverantören om du har speciella önskemål. Det kan ju gå att sy ihop en speciallösning just för dig, om din budget tillåter det.

Hur går det till?

Oftast sker matlagningen i lag, där de olika lagen ansvarar för en rätt var. Recept och råvaror finns på plats, och den ansvarige kocken hjälper till vid behov. All utrustning som behövs finns självklart, och oftast sker aktiviteten i ett restaurangkök med allsköns teknisk utrustning till hands.

Ibland finns det en del moment som ska förberedas, och då träffas matlaget och kocken redan en stund på förmiddagen om möjligt. Det kan handla om till exempel att använda en smart sous vide för att få en perfekt tempererad kött- eller fiskbit, eller om en del av en dessert som ska frysas.

Avslutningen på kvällen är förstås att deltagarna äter maten de har lagat tillsammans.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *