Bästa platsen för din konferens

Att arrangera en riktigt bra konferens kräver en helt del. Allra viktigast är kanske en väl genomtänkt dagordning och tillräckligt med tid för att deltagarna ska få tid att tänka, diskutera och reflektera. Att rätt personer är på plats är förstås också av central betydelse.
Givetvis krävs även bra lokaler, som erbjuder tillräckligt med luft, ljus, bekvämlighet och inspiration för att deltagarna ska kunna slappna av och släppa loss sin kreativitet.
Sedan återstår den stora frågan: Var någonstans ska konferensen hållas? Här finns ett antal olika skolor.

Fokus på avskildhet och natur

Många tycker att det bästa stället för en konferens är så långt bort som möjligt från vardagen, i största avskildhet, helst med möjlighet till unika naturupplevelser och teambuilding-aktiviteter.
Det här ger stora möjligheter att tänka och arbeta ostört och det finns gott om alternativ att välja mellan, från Ystad i söder till Riksgränsen i norr. Den stora nackdelen är transporten som riskerar att bli både tidskrävande och dyr. Vill du ha med deltagare som är mycket upptagna finns risken att de helt enkelt inte hinner ta sig dit och därifrån på rimlig tid.

Bara inte på kontoret

Andra tycker att det går bra nästan var som helst. Så länge man håller sig borta från den ordinarie arbetsplatsen går det bra med vilken konferensanläggning som helst. Här hamnar ofta mindre konferenser för grupper och avdelningar på storföretag som behöver gå igenom och diskutera pågående och kommande organisationsförändringar.
Den här typen av konferenshotell finns överallt, men i synnerhet längs infarterna till alla större städer och förutsätter i allmänhet att deltagarna anländer i bil.

Så centralt som möjligt

Den tredje skolan säger att ett centralt och lättillgängligt läge är perfekt. Det ska vara lätt för alla deltagare att ta sig dit och ingen ska behöva lägga onödigt mycket tid på transporter. Att lägga sina möten och konferenser i centrala Stockholm är det absolut säkraste sättet att se till att alla deltagare snabbt och lätt kan ta sig både dit och därifrån utan problem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *