Funktionshinder på konferens

Om du planerar en konferens med deltagare som har någon form av funktionshinder är det vissa saker du behöver tänka på. Det är inte så mycket extra arbete, men kanske behöver du tänka lite annorlunda än vad du är van vid.

Saker du behöver fundera ett extra varv kring är lokalen där konferensen ska hållas, aktiviteter under konferensen och eventuellt vilka restauranger du har tänkt att ni ska äta på. Om det är gemensam transport till konferensen behöver du se till att även den fungerar för alla deltagare.

Olika funktionshinder kräver olika former av anpassning

Det första du behöver veta är förstås vilken typ av funktionshinder som dina deltagare har. Som du säkert inser kan du inte utgå från bara dig själv om du har deltagare som har andra svårigheter, utan du behöver sätta dig in i vilka utmaningar som finns i olika omgivningar för just den typ av funktionsnedsättningar som dina deltagare har.

Om du har deltagare som till exempel använder sig av personlig assistans i Stockholm behöver du se till att du har plats även för assistenten. Kanske behöver konferenslokalen ha en hörslinga för att alla ska höra vad som sägs, eller så måste den vara tillgänglig även för den som sitter i rullstol.

Utomhusaktiviteter är en utmaning för deltagare med rörelsehinder och de som har problem med hörsel, så om du är osäker är det smart att låta bli att planera mycket utomhusvistelse. Enstaka aktiviteter, som till exempel en frågepromenad kan däremot fungera om du anpassar den till dina deltagare.

Konferensaktiviteter för alla

Återigen, för att kunna planera aktiviteter som passar alla dina konferensdeltagare behöver du veta vilka funktionshinder som finns i gruppen.

En höghöjdsbana kanske inte är ett lämpligt val om du har deltagare med rörelsehinder, utan du får du fundera på andra typer av team-building-aktiviteter. Kanske en klurig quiz kan passa bättre?

Frågetävlingar är ett bra alternativ som inkluderar de allra flesta. De kan dessutom utföras i nästan vilken lokal som helst, och du kan till och med kombinera det med en middag för att undvika alltför mycket transporter. En båttur med quiz och middag ger en helhetsupplevelse som kräver minimalt med planering från dig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *