Vad ska man tänka på inför konferensen?

Att boka konferens, passande lokal och även planera innehållet i konferensen är inte alltid det lättaste. Det är mycket som man ska ha i åtanke och många bestyr att pricka av på att-göra-listan. Dessutom kommer allting som behöver göras innan behövas baseras på konferensens storlek, hur många som ska närvara och om det är en konferens endast för företagets anställda eller om du också vill bjuda in gästpratare och andra firmor. Så vad ska man tänka på inför konferensen?

Vart ska konferensen vara?

Vi har tidigare skrivit lite andra artiklar om hur man väljer rätt ställe för konferensen och även vilka fördelar som en konferens i utlandet kan ge företaget. Men vi vill ändå här trycka på de viktigaste punkterna och vad du ska basera valet på.

Fundera på hur många personer som du ska bjuda in och vilka moment som konferensen ska bestå av. Fler närvarande personer och företag kommer såklart att kräva en större lokal som är mer genomtänkt. Valet av konferenshotell eller lokal kommer också att behöva baseras på din budget, så fundera på hur stor summa du kan undvara.

Planera dagarna i detalj

För att dagen eller dagarna ska flyta på bra så är det också viktigt att du planerar dem till punkt och pricka. En detaljerad planering innebär att du kan förutse problem eller hinder som kan försena tidsplaneringen. Men dessutom kommer de närvarande gästerna att ha en trevlig stund. Vad behöver köpas in och ska det serveras någon form av mat eller dryck?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *